Rzeczoznawstwo meblowe, biegły sądowy - wyceny mebli, ekspertyzy, oceny techniczne

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie dla każdej meblowej sprawy
Zadzwoń: + 48 795 597 555

Wycena mebli

Określam wartość mebli m.in. na potrzeby klientów indywidualnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji i podmiotów (m.in. urzędy, sądy, producenci i sprzedawcy mebli)

Ocena jakości mebli

Wspieram Klientów m.in. w zakresie odbioru technicznego mebli, postępowania reklamacyjnego, postępowania związanego z likwidacją szkód oraz przygotowania do transakcji sprzedaży i przetargów

Ekspertyzy i opinie

Przygotowuję ekspertyzy, kosztorysy i inną dokumentację, w tym także wytyczne dotyczące wymagań jakościowych dla producentów mebli oraz posiadanych przez nich serwisów technicznych

Kim jest rzeczoznawca ds. mebli?

Rzeczoznawca ds. mebli to ekspert, którego zadaniem jest wydanie opinii na temat stanu, jakości czy wyceny mebla. Może działać zarówno na zlecenie konsumenta, jak i sądu konsumenckiego, sprzedawcy oraz innych podmiotów. Rzeczoznawca ds. mebli może mieć dodatkowo uprawnienia biegłego sądowego, dzięki czemu może zajmować się także rozwiązywaniem trudnych i skomplikowanych spraw, zlecanych przez takie instytucje, jak sądy czy prokuratura.

Rzeczoznawstwo meblowe - doświadczenie i wiedza

Kto może skorzystać z usług rzeczoznawcy meblowego

Klienci indywidualni

...gdy potrzebują pomocy w złożeniu reklamacji lub pozwu sądowego, a także gdy chcą zareklamować wady w trakcie użytkowania produktu, upewnić się co do wartości mebli czy poprawności ich wykonania

Urzędy i instytucje

...gdy poszukują wsparcia w zakresie przygotowania różnego rodzaju wycen, m.in. środków ruchomych, amortyzacji, zniszczeń, a także w zakresie obsługi zajęć komorniczych oraz sprzedaży mebli używanych

Towarzystwa ubezpieczeniowe

...gdy zajmują się likwidacją skomplikowanych szkód, potrzebują rzetelnej opinii i kalkulacji na potrzeby wycen, czy też poszukują specjalisty z odpowiednimi kompetencjami do prowadzenia szkoleń dla rzeczoznawców ubezpieczeniowych

Producenci i sprzedawcy mebli

...gdy są zainteresowani zapewnieniem określonej jakości dla swoich produktów, odpowiedniego systemu kontroli dostaw komponentów, opracowania dokumentacji wymagań jakościowych czy też szkoleń dla wewnętrznych kontrolerów jakości

Przewiń do góry