KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG?

Klienci rzeczoznawcy meblowego

Potrzebujesz wsparcia w trudnym procesie reklamacji Twoich wymarzonych mebli? Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy lub nie dotrzymał wszystkich ogólnoprzyjętych, właściwych praktyk produkcji mebli? Funkcjonalność Twoich mebli kuchennych nie spełniła oczekiwań? Jesteś przedsiębiorcą, który dotrzymał wszystkich warunków umowy, ale masz problem aby obiektywnie wyjaśnić Twojemu klientowi cechy właściwe dla określonych procesów produkcyjnych i naturalnych cech niektórych materiałów, surowców? Nie wiesz, czy z Twoją sprawą możesz zostać klientem rzeczoznawcy meblowego?  Wspieram zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych w rozwiązywaniu różnych spraw związanych z szeroko rozumianymi meblami

Klienci indywidualni

Zadzwoń lub napisz, jeśli:

 • jesteś zaniepokojony przebiegiem prac związanych z wykonaniem mebli i masz podejrzenia co do niezdolności wykonawcy do ukończenia prac w wymaganym czasie i o wymaganej jakości
 • chcesz złożyć reklamacje i potrzebujesz wsparcia w rzetelnym opisie, potwierdzonym przez rzeczoznawcę
 • złożyłeś reklamację, ale nie została ona uznana
 • chcesz się upewnić, czy projekt lub wykonanie mebli spełnia wymagania bezpieczeństwa użytkowania i normy związane z ergonomią użytkowania,
 • chcesz sprawdzić, czy wycena przedstawiona przez wykonawcę jest rzetelna i zakłada rzeczywiste ceny rynkowe
 • chcesz wycenić wartość mebli przed sprzedażą lub potrzebujesz kosztorys naprawy mebli
 • chcesz zareklamować wady, które powstały w trakcie użytkowania mebli
 • potrzebujesz wsparcia w złożeniu pozwu sądowego

Firmy, instytucje, urzędy, spółki skarbu państwa, sądy

Zadzwoń lub napisz, jeśli:

 • przygotowujesz wycenę środków ruchomych w związku z fuzją przedsiębiorstw lub sprzedażą między spółkami
 • chcesz dokonać wyceny amortyzacji lub oszacować wartość ruchomości po okresie amortyzacji
 • prowadzisz zajęcia komornicze
 • szukasz wsparcia w przygotowaniu wyceny zniszczeń mebli w Twojej organizacji
 • przygotowujesz się do sprzedaży mebli używanych przez Twoją organizację
 • organizujesz przetarg na zakup mebli i potrzebujesz pomocy m.in. w przygotowaniu wytycznych i założeń technicznych oraz technologicznych do zaproszenia przetargowego i późniejszej oceny zgodności składanych ofert z wymogami, kontaktu z oferentami oraz nadzoru i odbioru jakościowego przedmiotu przetargu

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Zadzwoń lub napisz, jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia w oszacowaniu kosztu likwidacji skomplikowanych szkód
 • chcesz usprawnić system przygotowywania arkuszy kalkulacyjnych i baz danych na potrzeby przyszłych wycen
 • zamierzasz zorganizować szkolenia dla współpracujących z Twoją organizacją rzeczoznawców ubezpieczeniowych

Producenci i sprzedawcy mebli

Zadzwoń lub napisz, jeśli:

 • szukasz sposobów na zapewnienie jakości produktów poprzez dobór odpowiednich materiałów i technologii
 • chcesz wzmocnić systemy kontroli dostaw, by zapewnić odpowiednią jakość materiałów i komponentów
 • obsługujesz procesy reklamacyjne, w których potrzebujesz niezależnej opinii rzeczoznawcy 
 • potrzebujesz wsparcia w odbiorze technicznym mebli i potwierdzenia zgodności z wymaganiami
 • chcesz przeszkolić pracowników Twojego serwisu technicznego i dobrać dla nich odpowiednie oprzyrządowanie
 • chcesz lepiej kontrolować dostawy mebli i cały proces produkcyjny
 • potrzebujesz pomocy w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej wymagań jakościowych

Rekomendacje klientów rzeczoznawcy meblowego

Polski Fundusz Rozwoju
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Panasonic
Lufthansa Systems
Comforty
Klose
Przewiń do góry