CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zakres usług

Z usług rzeczoznawcy meblowego (jestem też biegłym sądowym) możesz skorzystać w wielu różnych sytuacjach. Najczęściej korzystają z nich klienci, którzy rozpoczęli lub mają zamiar rozpocząć postępowanie reklamacyjne. Możesz to zrobić także na przykład gdy chcesz zdyscyplinować wykonawcę w zakresie jakości i terminowości, zagwarantować sobie zgodność wykonywanego zamówienia z wymaganiami, zapewnić sobie spokój związany z pewnością, że zamówione meble są wolne od wad czy upewnić się co do poprawności i rzetelności wyceny. Reklamacja nie jest zatem jedyną sytuacją, w której możesz się do mnie zwrócić. 

w tym m.in. wsparcie klienta w sytuacjach spornych z producentami mebli oraz salonami meblowymi stacjonarnymi i internetowymi, przygotowanie ekspertyz rzeczoznawcy na potrzeby postępowania reklamacyjnego, pomoc w składaniu reklamacji wad powstałych w trakcie użytkowania mebla oraz opiniowanie reklamacji i ocena ich zasadności na zlecenie producentów i sklepów meblowych

w tym m.in. przygotowywanie kosztorysów napraw mebli, szacowanie wartości rynkowej używanych mebli przeznaczonych na sprzedaż, ocena rzetelności i zgodności z rzeczywistymi cenami rynkowymi ofert składanych przez wykonawców, wycena szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych (np. włamanie, dewastacja, zalanie, przeprowadzki, remonty itp.), wycena wartości mebli po okresie amortyzacji

w tym m.in. dla pracowników działów jakości i serwisu oraz prowadzących postępowanie reklamacyjne w firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą mebli oraz rzeczoznawców ubezpieczeniowych współpracujących z towarzystwami ubezpieczeniowymi

w tym m.in. na potrzeby różnych organizacji w związku z organizowanymi przetargami na zakup mebli, dla producentów mebli w związku z wdrażanymi wewnętrznie systemami kontroli jakości oraz systemami utrzymania jakości dostaw komponentów, na potrzeby wycen prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe, dla klientów indywidualnych, określające sposoby usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad wyrobu lub wad montażu
w tym. m.in. mebli wykonywanych seryjnie (np. mebli biurowych) oraz mebli wykonywanych na wymiar (m.in. mebli kuchennych, zabudowy wnęk, mebli pokojowych itp.) – wsparcie w ocenie fachowości, estetyki i jakości wykonania oraz zgodności z założeniami zlecenia, poprawności montażu, poprawności wymiarowej, konstrukcyjnej i kolorystycznej, poprawności instalacji dodatkowych sprzętów (np. sprzętu AGD instalowanego w zabudowie kuchennej), regulacji poszczególnych elementów mebli itp.
w tym m.in. doradztwo w zakresie przygotowywania założeń i wytycznych technicznych i technologicznych na potrzeby danego przetargu, uwzględniających dobór odpowiednio certyfikowanych materiałów (certyfikaty wytrzymałości, ogniochronności itp.) oraz wytycznych w zakresie jakości, bezpieczeństwa, ergonomii i odporności, ocena składanych ofert przetargowych w zakresie zgodności z wymaganiami ofertowymi, wsparcie komisji oceny wniosków przetargowych
Przewiń do góry